Litwa

WILNO – Sladami kultury polskiej

Zapraszamy Państwa na spacer po romantycznej Starówce Wileńskiej, które jest drogie i bliskie sercu każdego Polaka. Proponujemy przejść śladami pamiętającymi dzieje polskie i śladami wybitnych Polaków ziemi wileńskiej .Tu kształciła się patriotyczna młodzież Filomacka: Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Ignacy Domeyko, Jan Czeczot .Tutaj tworzyli  i obecnie tworzą Juliusz Słowacki, Władysław Syrokomla, Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Moniuszko ,Joachim Lelewel, Czesław Miłosz, Włodzimierz Czeczot,Jerzy Surwiło, Henryk Mażul, Aleksander Śnieszko, Józef Szostakowski,  Władysław Ławrynowicz, Ludwik Juchniewicz, Paweł Giedrojć,Wiesław Ogonowski i wielu, wielu innych współczesnych polskich postaci, nazwiska których możemy z dumą pisać -Wielką literą. Zobaczymy dziesiątki kościołów i cerkwi z symbolem i dumą Wilna-Kaplicą Ostrobramską, mieszczącą w sobie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej; uniwersytet i inne cenne zabytki. Mamy nadzieję, że wyjazd ten pozostawi Państwu niezapomniane wrażenia.

Program 10-12.06.2018

1 – Dzień     10.06/niedziela/                                                     

06.00– zbiórka uczestników przed  Muzeun Narodowym w Warszawie lub w innym wyznaczonym miejscu

13.00 – planowany przyjazd do Trok, spacer po mieście, zwiedzanie  zamku w Trokach z XIV w./4 euro/ może być msza

św. w kościele Trockim ,w którym mieści się obraz Matki Boskiej Trockiej z XIV w. obiad zdań Karaimskich

-kibiny,  czebureki. Odjazd do Wilna.

17.00-  przyjazd, zakwaterowanie, spacer po śródmieściu , czas wolny ,

2 – Dzień

08.30 –  śniadanie- „szwedzki stół”,zwiedzanie Starówki :Kaplica Ostrej Bramy, kościół św. Teresy, klasztor Bazylianów w którym był więziony Adam Mickiewicz, kościół św. Anny -perełka gotycka,kościół Piotra i Pawła -perła Wileńskiego baroku-zabytek klasy zerowej, Dom-muzeum Adama Mickiewicza, ratusz, cerkiew św. Ducha,, Katedra, uniwersytet. Cmentarz na Rossie ,na którym spoczywają: Joachim Lelewel,Euzebiusz Słowacki,August,Becu, Władysław Syrokomla, Piotr Skarga, profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana Batorego,serce Marszałka i inni zasłużeni dla Ojczyzny. Od Towarzystwa składanie wieńca J.Piłsudskiemu.Podczas zwiedzania miasta obiad z dań litewskich w restauracji na staróece. Napoje litwskie,piwo,wino,cola- koszt własny. 

Czas wolny

17.00 – odjazd do hotelu. Spotkanie z poetą, dzienikarzem, laureatem Wielkiego Orła w Kanadzie ,czł. ZP L Henrikiem Mażulem.

3 – Dzień

08.00- śniadanie,czas wolny, zakupy i odjazd do domu. / może być Kowno ze zwiedzaniem: Starówka,Dom Pierkunas,szkoła w kt + 30 zł/

20.00-planowany powrót do domu 

                                                
 ŚWIADCZENIA  : zakwaterowanie w hotelu***w Wilnie, pok. 2-os. z wygodami ,do pok1 os.dopł.25eur.,wyżywienie zgodnie z programem:2 śniadnia,obiad  w Trokach+ 1 obiad w Wilnie, autokar klasy turystycznej, parkingi,  pilot na całej trasie , przewodnik po Wilnie z jęz. polskim ,spotkanie z poetą H.Mażulem, ubezpieczenie NW i KL                                                                                       
 Cena: 200 zł.-autokar,pilot,ubezpieczenie,droga  i  65 euro- wpłata na miejscu -hotel,wyżywienie,przewodnik,spotkania,parkingi

Ogólna wpłata w zł.430 uwaga:według chęci jest możliwość w imienu szkoły złożyć wieniec kwiatów na cm.RossieJ.Piłsudskiemu

Pobyt o jeden dzień dłużej kosztuje dodatkowo 130 zł. Termin dla grup do uzgodnienia.   Z Kownem i noclegiem w Drusk.+40 euro                                                                                                                                                                       

PIELGRZYMKA NA LITWĘ
4 dni
Wilno-Troki-Szawle-Szydłów-Kowno
Troki– obraz oraz kościół parafialny p.w.Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny-patronki Litwy
Szawle-Górę Krzyży-słynna Litewska Golgota z ponad
100 tys.krzyży
Szydłów na terenie Żmudzi w obrębie Cytowiańskiego
Parku Regionalnego.Miasto nazywano było Żmudzką
Częstochową, a obecnie jako Żmudzki Lourdes z
obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Cena:760 zł-40 os.,740-50 os.