BIAŁORUŚ

PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ

 18/21-07-2019. WYCIECZKA:  8/11-08-2019

Grodno-Wasiliszki-Nowogródek-Mir-Nieśwież-Mińsk-Mereczowszczyzna-Brześć

5-cio dniowa i 4- dniowa

Program:

1 dzień

06.00-zbiórka uczestników przed…………

06.30- odjazd do Grodna z wyznaczonego miejsca

10.30-granica.Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie i odjazd na wycieczkę z przewodnikiem po         mieście. Zwiedzanie: Kościół Farny p.w.Franciszka Ksawerego, kościół  jezuitów i Pałac Batorego, stary  zamek  w który zmarł Stefan Batory,   Dom-Muzeum Elizy Orzeszkowej, Pałac Stanisławówka ,  i inne zabytki miasta. Msza św. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

śnuiadanie, msza św. i odjazd do Nieświeża. Po drodze w Starych Wasiliszkach zwiedzamy Dom-Muzeum Czesława Niemena  a w Nowogródku Dom Muzeum Adama Mickiewicza, kopiec, kościół p.w.Przemienia Pańskiego-miejsce chrztu Adama Mickiewicza oraz zaślubin króla Wł. Jagiełły z Zofią Holszańską. Prócz tego zwiedzimy ruiny zamku pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Mendoga. W dalszej podróży zwiedzamy XVI -wieczny

zamek  Mir, który jest wpisany na listę   zabytków kultury światowej UNESCO oraz najpiękniejsza rezydencja Radziwiłłów w Nieświeżu w Nieświeżu.Obiadokolacja, nocleg w Baranowiczach.

3 dzień

śniadanie, i odjazd do Mińska (120km). Z przewodnikiem  przewodnikiem zwiedzamy stolicę: Katedrę św. Ducha,Katedrę św. Szymona i Heleny, Stare Miasto, Dom Rrządu, Pałac Wańkowiczów, ratusz, Pałac Piszczałowski i inne zabytki.Podczas zwiedzania  Msza św. i czas wolny.Wieczorem odjeżdżamy do Baranowicz.Obiadokolacja,nocleg.

4 dzień

śniadanie, msza św.zakupy i odjazd do Brzścia.Po drodze w Mereczowszczyżnie zwiedzamy Dom –Muzeum  w którym urodził się Tadeusz Kościuszko następnie zabytki Brześcia: : kościół p.w. Świętego Krzyża z 1856 r.,prawosławną KatedręŚwiętego Szymona zbudowaną w 1868 r.,Twierdzę Brzeską i inne zabytki. .O godz.16.00 odjazd do domu . Planowany przyjazd do Warszawy godz. 21.00

 

Świadczenia: -autokar kl.turystycznej,3 noclegi-pok 2-osobowe z wygodami,

wyżywienie HB-2 razy dziennie ,zgodnie z programem, pilot, ubezpieczenie, opiekun duchowny, przewodnik z jęz. polskim

UWAGA:bilety wstępu do muzeów (30 euro)koszt własny. Ogólny koszt pielgrzymki autokar,drogi ,usługi,ubezpieczenie 250 zł.w kraju+115 euro na miejscu-wiza,hotel,wyżywienie,ekologia przewodniki,parkingi. Pielgrzymka 5 dniowa 250zł.+150 euro-dodatkowy nocleg w Mińsku plus wyżywienie HB.

Uwaga: terminy do uzgodnienia.